Právo odstúpiť od zmluvy

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa (právny akt ZVPot Slovinskej republiky) má kupujúci právo oznámiť spoločnosti do 14 dní od zrušenia zmluvy bez toho, aby uviedol dôvody svojho rozhodnutia.

Dôležité: Pre správny postup vrátenia tovaru nás prosím kontaktujte info@1ashop.sk, aby sme Vám mohli poslať príslušné informácie.

V prípade, že Váš vrátený balík neobsahuje všetky dokumenty (vyplnený formulár číslo účtu) žiaľ, peniaze nebudeme môcť vrátiť.

Veria, že správa bola odoslaná včas, ak je zásielka doručená včas. Kupujúci musí oznámiť predávajúcemu rozhodnutie o návrate tovatu a zrušenie zmluvy s jasným vyhlásením najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru. Môžete to urobiť pomocou formulára, ktorý je ZDE, a tovar musí byť vrátený do 14 dní od dátumu, keď predajca dostal spätnú správu.

Úhrada zaplatenej sumy sa uskutoční čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spoločnosť vráti prijatú platbu kupujúcemu použitím rovnakého spôsobu platby, ktorý používa kupujúci, pokiaľ kupujúci výslovne nepožiada o použitie iného spôsobu platby a ak kupujúci z tohto dôvodu nemá žiadne náklady.

Kupujúci môže vykonať preskúmanie a skúšku výrobku v rozsahu potrebnom na určenie jeho skutočnej situácie. Kupujúci je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ak je zníženie dôsledkom správania, ktoré nie je nevyhnutne potrebné na určenie povahy, charakteristík a prevádzky tovaru.

Jediné náklady, ktoré kupujúci vyberie zo zmluvy, sú náklady na vrátenie tovaru (ktoré sa v prípade zaslania účtujú v cenníku poskytovateľa služieb a závisia od toho, či ide o zásielku / zásielku / tovar). Výrobok musí byť vrátený predajcovi najneskôr do 14 dní od o odstúpení od zmluvy (nákupu).

Kupujúci nemá právo ukončiť zmluvu v prípade zmlúv s predmetom výrobku, ktorý bol vyrobený v súlade s presnými pokynmi kupujúceho, ktorý je prispôsobený jeho osobným potrebám, ktoré vzhľadom na svoju povahu nie sú vhodné na návrat, ktorý je nestabilný alebo prešiel. dátum uplynutia platnosti.

Vo výnimočných prípadoch, keď sa položky nevrátia po ZVPot, môžeme kupujúcemu ponúknuť kúpu položky s príslušnou kompenzáciou, ktorá je zapísaná do záznamu o vrátení. Spätné odkúpenie so zľavou sa zohľadňuje po odoslaní súhlasu zákazníka prostredníctvom e-mailu. Kupujúci môže použiť tento výnos len pri objednávaní inej položky s rovnakou alebo vyššou hodnotou.

Odporúčame správnu prípravu tovaru na prepravu - môžete použiť originálny alebo iný vhodný alebo bezpečný obal. Neakceptujeme dobierky.

Adresa pre vrátenie tovaru:

1ASHOP.sk,

Viac informácií o návratoch produktov nájdete v pravidlách. Ak máte ďalšie otázky, zavolajte nám na +421 233 322 910 alebo napíšte na info@1ashop.sk. Veľmi radi Vám odpovieme na akúkoľvek otázku.

 

 

You have successfully subscribed!