Pravidlá ochrany osobných údajov a ostatné

Spoločnosť MEGASPLET L.L.C., Gmajna 7, 1236 Trzin, registračné číslo :. 6988407000 (ďalej len ako "my") zaoberajúce sa ochranou osobných údajov veľkú pozornosť. Tento dokument obsahuje informácie o tom, ako sú osobné údaje spracovávané a to najmä o našich zákazníkov a používateľov nášho internetového obchodu alebo spracovanie týchto údajov na základe súhlasu udeleného, alebo na inom právnom základe, na aké konkrétne účely používame, ktoré môžu poskytnúť a aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov.

1. Aké osobné údaje spracovávame?

Ak používate naše služby, zhromažďujeme rôzne typy údajov, ako sú vaše kontaktné údaje a ďalšie nastavenia. Sledujeme, aké položky si prezeráte v našom internetovom obchode, prostredníctvom ktorého boli odoslané zariadenia a akákoľvek naša ponuka prostredníctvom e-mailu, ktorý vás zaujímal. Na základe toho vyrábame dodatočné informácie, aby sme vám mohli poskytnúť ponuky podľa Vašich predstáv a že v budúcnosti budeme môcť vylepšiť náš internetový obchod a služby. Ak s nami uskutočníte nákup, spracujeme aj meno a priezvisko a ďalšie informácie pre uzatvorenie zmluvy a doručenie vrátane vašich objednávok.

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 1. Identifikačné údaje, ktoré zahŕňajú najmä meno a priezvisko.
 2. Kontaktné údaje, ktoré obsahujú osobné údaje, ktoré nám môžu pomôcť k vám, a to najmä e-mailovú adresu, telefónne číslo, dodacie adresu, fakturačnú adresu, kontaktné.
 3. Informácie o vašich objednávkach, ktoré obsahujú najmä informácie o objednaných položkách a spôsobe platby vrátane čísla bankového účtu a informácie o sťažnostiach;
 4. Informácie o vašich on-line zvykoch, vrátane prípadov, keď prechádzate cez web prostredníctvom našej mobilnej aplikácie, najmä informácie o článkoch a službách, ktoré hľadáte, odkazy, na ktoré kliknete, spôsob vyhľadávania a posúvania sa prostredníctvom našich webových stránok a údaje o zariadeniach z ktorých pristupujete na web, ako je adresa IP a pridružené umiestnenie, ID zariadenia, technické parametre, ako napríklad operačný systém, verzia, rozlíšenie obrazovky, vybraný prehliadač a jeho verzia a údaje získané z súborov cookie a podobných technológií identifikovať zariadenia;
 5. Informácie o svojom správaní v súvislosti s čítaním správ vám posielajú, najmä doba potrebná na otvorenie správy a informácie o zariadeniach používané na prístup k internetu, ako je napríklad IP adresu a pridružené umiestnenia, ID zariadenia, svojimi technickými parametrami ako je verzia operačného systému, rozlíšenie obrazovky, prehliadača a vybrané verzie tejto zmluvy;
 6. Odvodené údaje vrátane osobných údajov odvodených z vašich nastavení, informácie o článkoch, ktoré ste si zakúpili od nás, informácie o vašich on-line zvykoch a správaní súvisiacich s čítaním správ, ktoré vám pošleme; ide hlavne o informácie o pohlaví, veku, spotrebiteľských návykoch a postojoch k rôznym položkám a službám;
 7. Informácie v súvislosti s používaním telefonných centier, čo sú väčšinou záznamy telefónnych hovorov na telefonné centra, identifikácia správ, ktoré nám pošlete, vrátane identifikátorov ako sú IP adresy.

Prečo sa spracúvajú osobné údaje, a prečo je na to právo?

Vaše osobné údaje sú spracované v rôznych situáciách pre rôzne účely.  Ak navštívite webové stránky nášho internetového obchodu, kde používame súbory cookie, používame vaše informácie najmä na určenie počtu návštevníkov a na zlepšenie našich služieb. Ak s nami uskutočníte nákup, používame vaše informácie na spracovanie vašej objednávky, na ochranu našich právnych nárokov a na plnenie našich zákonných povinností. S pomocou kontaktných údajov a ďalších údajov, ktoré môžu byť zobrazené súčasne a poslať naše prispôsobené ponuky. S vaším súhlasom poskytujeme informácie tretím stranám o predkladaní ponúk na iných webových stránkach, ako aj o poskytnutí prístupu k niektorým ďalším službám. Máme právo spracovať vaše osobné údaje na základe prípravy alebo plnenia zmluvy s vami, dodržiavania zákonných povinností, právnych nárokov alebo vášho súhlasu.

V rámci našich aktivít spracovávame osobné údaje na rôzne účely a v rôzných  stupňoch ktorými sú:

 1. Bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo s cieľom splnenia zákonných alebo zmluvných záväzkov, alebo.
 2. Na základe vášho súhlasu.

Aký druh spracovania údajov je možné vykonať bez vášho súhlasu, závisí od účelu, na ktorý sa vzťahuje príslušné spracovanie v akom vzťahu sa nachádzate, či už ste len návštevníkom nášho internetového obchodu alebo či si kúpite. Vaše údaje je možné spracovať aj vtedy, ak ste príjemcom tovarov alebo služieb, ktoré ste nám objednali, ak nás kontaktujete alebo navštívte náše miesto dodania.

Ak navštívite náš internetový obchod

Používanie cookies a iných technológií pre prenos dát reklama a sociálne siete.

Ak navštívite náš internetový obchod, ukladáme súbory z vášho zariadenia a následne z nej čítame malé súbory, napríklad súbory cookie. Cookie je malý súbor písmen a číslic, ktorý je uložený vo webovom prehliadači, alebo pevnom disku počítača. Niektoré súbory cookie nám umožňujú prepojiť svoje aktivity pri prezeraní našich stránok od okamihu otvorenia okna webového prehliadača, až do okamihu, kedy je zatvorené. V okamihu, keď zatvorte okno prehliadača, pridružené súbory cookie budú vymazané. Niektoré cookies, ktoré zostávajú na vašom zariadení nastaviť čas a môže byť aktivovaný pri každej návšteve webových stránok, ktoré sú priradené súbory cookie vytvorené. Používame tiež webové signály (známe tiež ako webové signaly). Sú to malé obrázky, ktoré majú funkciu podobnú súboru cookie. V porovnaní s cookies, ktoré sú uložené na pevnom disku počítača, webové majáky sú neoddeliteľnou súčasťou webovej stránky. Na všetky tieto technológie budú v záujme zjednodušenia nižšie hovoriť iba ako o cookies. Ukladáme súbory cookie vo vašom zariadení, tie, ktoré boli uložené v našom zariadení a uložené na našich webových stránkach. V pokračovaní tohto dokumentu budeme diskutovať iba o skladovaní kvôli zjednodušeniu.

Niektoré súbory cookie priamo do prístroja ukladajú naše webové stránky. Tieto cookies nám pomáhajú:

 • s vašou identifikáciou pri prepínaní medzi jednotlivými webovými stránkami našej domény a pri opakovaných návštevách. Týmto spôsobom nie je zrušenie nákupného košíka a je možné uložiť informáciu o verzii z našich webových stránkach, aby zistili, či je v danom okamihu existuje niekoľko verzií systému;
 • zistiť, či ste nám vydali súhlas v súlade s týmto dokumentom, alebo ak máte, napríklad, rozhodol sa zúčastniť na konkrétnom výskume;
 • pri zaisťovaní bezpečnosti, napr. môžeme overiť, či nedošlo k zneužitiu vašich odkazov na našej webovej domény a že niekto nepracuje vaším menom;
 • pri identifikácii, štúdiu a odstraňovaní chýb a nedostatkov na našich webových stránkach.
 • Takéto cookies a ďalšie súbory sú dôležité pre fungovanie nášho online obchodu. Ak v prehliadači zakážete súbory cookie, môže sa stať, že naše webové stránky nebudú fungovať správne, čo nám zabráni ponúkať produkty z našej ponuky a služieb.
 • Také súbory cookie a ďalšie súbory sú k dispozícii pred funkciou nášho online obchodu. Ak chcete zabezpečiť cookie, môžete tiež použiť naše webové stránky, aby nefungovali správne, takže nebudeme môcť ponúkať produkty s našimi službami a službami.

Vo svojom zariadení tiež ukladáme cookies na našich webových stránkach, ktoré nám umožnia:

 • sledovať počet návštev na našich stránkach alebo jednotlivý obsah, vytvárať štatistiky a recenzie a merať výkonnosť reklamy.
 • zobraziť rôzne varianty našich webových stránok, ak budeme testovať nové funkcie;
 • prispôsobiť obsah našich stránok vašim potrebám, napríklad. prednostne zobrazovať položky, ktoré ste hľadali a beží ďalšie služby podľa Vášho želania na našich webových stránkach;
 • ukladanie cookies tretím stranám, ktoré môžu byť použité (a) zhromažďovať informácie o vašom správaní na našich alebo iných webových stránkach; (b) zobrazovanie prispôsobených cien a prispôsobených reklám v reklamných a sociálnych sieťach na iných stránkach mimo našej domény; (c) prepojenie so sociálnymi sieťami, ako je Facebook, vrátane automatického podpisovania, poskytovanie funkcií ako "Páči sa mi to", zobrazovanie vlastných cenových ponúk a prispôsobených reklám v sociálnych sieťach a iných stránkach mimo nášho webu.

Za účelom zobrazovania personalizované ponuky a prispôsobené reklamy v reklame a sociálnych sietí na iné webové stránky mimo naše domény, reklama a sociálne siete tiež zdieľať informácie o svojom správaní online. Neposkytujeme takým partnerom vaše identifikačné údaje.

Zoznam spoločenských a reklamných sietí, ktoré používame sú uvedené v časti, kto spracováva vaše osobné dáta s kým zdieľame?

Ako ovláda cookies?

Cookies môžu byť monitorované a riadené rôznymi spôsobmi. Majte na pamäti, že odstránenie alebo zablokovanie súborov cookie môže nepriaznivo ovplyvniť používateľskú skúsenosť a dostupnosť na určitých stránkach nášho internetového obchodu.

Väčšina prehliadačov súbory cookie prijíma automaticky, ale môžete určiť, či cookies prostredníctvom riadenia prehliadača, ktoré sa bežne vyskytujú v menu "Nástroje" alebo kartu "Nastavenia" prehliadača. Ďalšie informácie o tom, ako zmeniť nastavenia prehliadača alebo ako blokovať, spravovať alebo filtrovať súbory cookie nájdete na adrese: www.allaboutcookies.org. 

Použitie osobných údajov návštevníkov webových stránok

Ak navštívite naš internetový obchod, budeme uchovávať informácie o vašom správaní na internete, spracovanie na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) na účely:

 • vytváranie štatistík a názorov, najmä na sledovanie počtu návštev našich webových stránok či. konkrétny obsah a meranie účinnosti reklamy; náš oprávnený záujem je v tomto zmysle meranie efektívnosti našich webových stránok a reklamných nákladov; za týmto účelom môžeme pomocou vášho online správania získať a použiť ďalšie odvodené údaje, alebo môže byť odvodená informácie so svojimi partnermi pre vyberanie poplatkov, ako je popísané v kapitole "Kto zaobchádza s vašimi osobnými údajmi a komu sú určené."
 • testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, aby sme sa mohli vyhnúť problémom s prevádzkou týchto inovácií počas skutočnej prevádzky, čo by mohlo zhoršiť vaše nákupné skúsenosti s nami; náš oprávnený záujem v tomto prípade je bezchybnú prevádzku našich služieb pre vás;
 • opatrenia proti útokom našich webových stránok a ohrozenie ich fungovania a zabezpečenie bezpečnosti vašich informácií; náš oprávnený záujem je v tomto prípade bezchybná prevádzka našich služieb pre vás a bezpečnosť vašich informácií.

Informácie o vašom správaní na internetových stránkach a to nielen získať prostredníctvom cookies. Doplňujeme ich s nasledovnými údajmi:

 • IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, cez ktoré komunikujú s ostatnými zariadeniami na internete);
 • operačný systém vášho zariadenia, jeho verziu a jazykové nastavenia;
 • prehliadač, ktorý používate vo svojom zariadení, jeho verziu a jazykové nastavenia;
 • webová adresa (URL) stránky, z ktoréj máte prístup na naše webové stránky.

Za týmto účelom, osobné údaje sú využívané počas maximálne 38 mesiacov, sú dáta uložené iba v pseudonimiziranej podobe.

Údaje o vašom správaní sa na webových stránkach sú spracované aj na základe nášho legitímneho záujmu (to znamená bez vášho súhlasu) na účely prípravy prispôsobených ponúk a prispôsobených reklám, ktoré sa zobrazujú online. V tomto prípade je náš legitímny záujem najlepšie prispôsobený a čo najefektívnejší pre vás. Tieto údaje distribuujeme aj na tento účel prostredníctvom analýzy a odvodzujeme získané údaje z nich. Podľa týchto údajov môžeme klasifikovať našich používateľov v rôznych skupinách, pričom každá skupina prijíma svoje prispôsobené ponuky. Ak si potom kúpite čokoľvek iného, použijeme na tento účel dodatočné informácie o objednávke.

K tomuto účelu využívame osobné údaje po dobu 1 mesiaca.

Ak s nami urobíte nákup

Ak chcete uskutočniť nákup s nami, musíte navštíviť náš internetový obchod, takže ponuky sú popísané v časti »Ak navštívite naše webové stránky Ak s nami vykonáte nejaký nákup, spracovanie údajov sa rozšíri takto:

Práca na základe realizácii zmluvy

Ak pri nás ako fyzická osoba uskutočnite nákup, spracovávame vaše osobné údaje za účelom spracovania objednávky. Ide o identifikačné a kontaktné údaje a informácie o vašich objednávkach.

Ak uskutočníte nákup s nami ako právnická osoba a budete plniť zmluvu ako zástupcu právnickej osoby, spracujeme rovnaké údaje na ten istý účel na základe nášho oprávneného záujmu založeného na uzavretí a implementácii zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

Použitie údajov na účely spracovania vašej objednávky znamená, že údaje sa používajú špeciálne pre:

 • možnosť dokončiť objednávku online, to znamená, že neodstraňujte položky, ktoré ste pridali do nákupného košíka, alebo informácie z objednávky, ktorú ste pripravili;
 • možnosť komunikácie s vami, napr. odosielanie objednávok alebo upozornení na odoslanie výrobkov;
 • potreby platby za tovar,
 • potreba dodania tovaru; v tejto súvislosti môžeme tiež zdieľať informácie s našimi dopravnými partnermi, a to výhradne za účelom dodania tovaru, ako je popísané v kapitole»Kto spracováva vaše osobné dáta a s kým ich zdieľame? «;
 • vo vzťahu s reklamáciou objednaného tovaru alebo služieb; v tejto súvislosti môžeme zdieľať informácie s dodávateľmi tovaru alebo servisného strediska, ako je popísané v kapitole »Kto spracováva vaše osobné údaje a s kým zdieľame? «;
 • vo vzťahu k vašim ďalším požiadavkám, ktoré nám adresujete napr. cez telefonné centrum, ako je to opísané v časti »Ak ste s nami komunikovali prostredníctvom rôznych kanálov«.

Na tento účel používame osobné údaje v čase, ktorý je nevyhnutný pre spracovanie vašej objednávky, riešenie zmluvných záväzkov, ako sú reklamácie. 

Vypracovanie na základe oprávneného záujmu

Ak pri nás uskutočníte nákup, uchovávame vaše identifikačné a kontaktné informácie a informácie o vašich objednávkach na základe nášho legitímneho záujmu (bez vášho súhlasu) na účely ochrany právnych nárokov a našich interných záznamov a kontrol. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je ochrana právnych nárokov a dohľad nad pravidelným poskytovaním našich služieb.

Okrem toho, na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) spracovať vašu identifikáciu a kontaktné údaje, nastavenie a informácie o vaších objednávkach (ak je neskôr, keď sme vykonať nákup) na účely:

Na účely vytvárania vlastných cenových ponúk a prispôsobených reklám, ktoré zobrazujeme na webových stránkach, ako je popísané v časti »Ak navštívite naše webové stránky«, používame aj informácie o vašich objednávkach.

Vaša spokojnosť s našimi službami sa meria na základe výskumu NPS, ktorý vám pošleme e-mailom v rámci programu Judge.me. Dotazník pošleme náhodným používateľom, ktorí uskutočnili nákup v predchádzajúcom mesiaci. Výsledky prieskumu máme výhradne pre vlastnú potrebu.

S pomocou vašich kontaktných informácií a ďalších informácií môžeme vám súčasne zobraziť a odoslať naše prispôsobené ponuky. S cieľom chrániť právne nároky a uchovávať naše interné záznamy a kontroly spracovávame údaje na obdobie 3 rokov a ďalších 1 roka v súvislosti s nárokmi, ktoré sa uplatňujú do konca premlčacej lehoty. V prípade právnych, administratívnych alebo iných postupov spracovať vaše osobné údaje po dobu nevyhnutne nutnú dobu trvania takéhoto postupu, a na zostávajúce obdobie obmedzení po jeho dokončení.

Účelom ochrany právnych nárokov a našich interných záznamov a kontrolných údajov spracúvaných za trvania premlčacej lehoty 5 rokov, ak je to nutné, po dobu jedného roka po skončení jej platnosti v prípade reklamácie tvrdil na konci premlčacej lehoty. Pri začatí súdneho, administratívneho alebo iného konania spracujeme vaše osobné údaje počas obdobia, ktoré je nevyhnutne potrebné na vykonanie takýchto postupov, a až do uplynutia zostávajúcej časti premlčacej lehoty po jej ukončení.

Na iné účely používame osobné údaje maximálne 6 mesiacov.

Proti tomuto spracovaniu, ktoré sa uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu, môžete podať námietku.

Spracovanie na základe dodržania zákonných povinností

Tiež musíme splniť určité povinnosti stanovené zákonom. Ak spracujeme vaše osobné údaje z tohto dôvodu, nevyžadujeme váš súhlas s takýmto spracovaním údajov. Na tomto právnom základe pre spracovanie vašu identifikáciu a kontaktné údaje, informácie o objednávkach a pri rešpektovaní právnych predpisov platných v každom prípade v okamihu zloženia tohto memoranda, najmä tieto:

Zákon o ochrane spotrebiteľa (ZVPot)

 • zákon o dani z pridanej hodnoty (ZDDV-1),
 • Zákon o schválenie daňových účtov (ZDavPR)
 • Zákon o účtovníctve (ZR)
 • zákon o elektronických komunikáciách (ZEKom),
 • Zákon o predchádzaní praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (ZPPDFT-1).

Za týmto účelom používame osobné údaje na maximálne 10 rokov (plus bežný rok) podľa posledného vydaného dokladu o vašej objednávke. 

Ak ste adresátom tovaru alebo služieb, ktoré ste objednali pri nás

Ak ste adresátom tovarov alebo služieb, ktoré boli objednané u nás, spracujeme vaše identifikačné a kontaktné informácie:

 • na základe nášho legitímneho záujmu o účel prípravy, uzavretia a realizácie zmluvy s našim klientom. Realizácia tejto zákazky je našim oprávneným záujmom;
 • na základe nášho legitímneho záujmu o získanie informácií, na základe ktorých môžeme v budúcnosti zlepšiť naše služby, alebo údaje pre prípravu našich interných štatistík a recenzií; v tomto prípade je našim oprávneným záujmom zlepšiť naše služby pre našich zákazníkov;
 • na účely vykonávania skutočných povinností, najmä na základe uplatniteľných zákonov uvedených v predchádzajúcom odseku príslušného memoranda;
 • na účely ochrany právnych nárokov a našich interných záznamov a kontrol; naše oprávnené záujmy v tomto prípade predstavujú ochranu právnych nárokov a kontrolu nad pravidelným používaním našich služieb.

Na prípravu, uzatváranie a plnenie zmluvy s klientom využívame osobné informácie v dobe, ktorá je nevyhnutná pre spracovanie objednávok. Po uplynutí tejto doby sú dáta aj naďalej byť uložené na základe našich zákonných úrokov za účelom ochrany právne nároky a naše interné záznamy a kontroly, a to je doba trvania premlčacej lehoty 5 rokov, ak je to nutné, po dobu jedného roka po jeho skončení v prípade zisteného žiadosť na konci premlčacej lehoty. Pri začatí súdneho, administratívneho alebo iného konania spracujeme vaše osobné údaje počas obdobia, ktoré je nevyhnutne potrebné na vykonanie takýchto postupov, a až do uplynutia zostávajúcej časti premlčacej lehoty po jej ukončení. Naše oprávnené záujmy v tomto prípade predstavujú ochranu právnych nárokov a kontrolu nad pravidelným používaním našich služieb. Na účely dodržiavania zákonných povinností používame osobné údaje maximálne 10 rokov pre každú objednávku.

Ak máte komunikovať s nami prostredníctvom rôznych kanálov

Ak s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom telefonických centier, e-mailov, chatovacích miest a sociálnych sietí, Vaše identifikačné a kontaktné informácie a záznamy o vzájomnej komunikácii sú spracované na základe nášho oprávneného záujmu (tj bez vášho súhlasu) na účely:

 • spracovanie vašich požiadaviek; Ak urobíte nákup u nás a váš požiadavka sa týka spracovania objednávok môže byť vykonaná na základe zmluvy s vami;
 • záznamy vašich požiadaviek, aby sme mohli skontrolovať ich pravidelné a včasné plnenie;
 • dokazuje, že dostaneme a spracujeme vašu žiadosť, napríklad. ak týmto spôsobom objednávate tovar alebo reklamujete;
 • analýza požiadaviek na zlepšenie kvality našich služieb.

Pre tieto účely osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 mesiacov. Ak zadáte objednávku prostredníctvom jedného z našich kanálov, môžeme uchovávať údaje na ochranu právnych nárokov na premlčaciu lehotu 5 rokov a ďalšie 1 rok po dátume zániku nároku na pohľadávky uplatnené na konci premlčacej lehoty. V prípade právnych, administratívnych alebo iných postupov spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu potrebnom na trvanie takéhoto konania a zvyšok premlčacej lehoty po jeho ukončení.

Kto spracováva vaše osobné údaje a s kým ich zdieľame?

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše údaje na vlastné účely ako ich správca. V takom prípade poskytneme vaše informácie našim partnerom na poskytovanie platieb, prepravu a ďalšie záležitosti týkajúce sa vašej objednávky. Informácie poskytujeme aj našim spracovateľom, ktorí ich spracovávajú v súlade s našimi pokynmi. S vaším súhlasom môžeme tiež poskytnúť inzerentom a sociálnym sieťam informácie na zobrazovanie vlastných reklám na iných webových stránkach.

Všetky osobné údaje sú spracovávané rovnako ako pre mňa ako operatora. Znamená to, že definujeme vyššie definované účely, pre ktoré zhromažďujeme vaše osobné údaje a metódy spracovania a zodpovedáme za riadne vykonanie týchto informácií.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené iným subjektom, ktoré majú tiež funkciu prevadzkovateľa, a to nasledovne:

 • s ohľadom na spracovanie Vašej objednávky pre našich partnerov, ktorí sa podieľajú na spracovanie objednávok, ako je uvedené v odseku "Ak budeme vykonať nákup," ale v skutočnosti partneri, ktorí prevádzkujú platobné systémy na zabezpečenie úhrady: Checkout.com, 90 Tottenham Court Road London W1T 4TJ, Veľká Británia; Paypal.com, 2211 North First Street, San Jose, California 95131, USA; a partnerom, ktorý umožňuje plynulý prevádzku internetového obchodu: Shopify, 150 Elgin Street, 8th Floor Ottawa, ON, Canada K2P 1L4, ich zásady ochrany osobných údajov si môžete prečítať na tomto odkaze: https://www.shopify.com/legal/privacy.
 • prepravné partneri: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. 962 33 Budča, Slovakia; Packeta, Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha; SPS express, Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji; Slovenská pošta, a.s. PIP Bratislava 12, Tomášikova 54, 810 02 Bratislava 12;
 • dodávateľ tovaru alebo servisné stredisko príslušného výrobcu, pokiaľ ide o sťažnosti objednaného tovaru alebo služieb;

Na základe vášho súhlasu s reklamnými a sociálnymi sieťami, ako je popísané v časti »Používanie súborov cookie a iných technológií», prenos údajov do reklamných a sociálnych sietí, menovite podľa názvu:

 • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti nájdete na stránke https://policies.google.com/technologies/ads
 • Facebook Ireland Limited založil 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti nájdete na adrese https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Spracovanie osobných údajov, takisto využívať služby ďalším spracovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje iba v súlade s našimi pokynmi a pre účely opísané v časti "Prečo by sme spracovávať osobné údaje a prečo k tomu majú nárok?". Medzi takéto procesory patria:

 • SqualoMail d.o.o. so sídlom v meste Ilirska Bistrica, Slovinsko (spracovanie e-mailových adries)

Z akých zdrojov získame osobné údaje?

Osobné údaje do značnej miery získané priamo od vás prostredníctvom nášho internetového obchodu, alebo komunikovať s vami. Niektoré ďalšie informácie je možné získať aj od našich partnerov,napr. banky alebo dopravné spoločnosti.

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo pod objednávanie tovaru a služieb medzi výrobou a používanie vášho účtu alebo s nami komunikovať, napríklad, call centra. Osobné informácie zhromažďujeme priamo od vás sledovaním vašich zvykov online pri prehliadaní nášho internetového obchodu, alebo pri čítaní našich správ.

Ak s nami uskutočníte nákup, môžeme získať ďalšie informácie o vašich objednávkach od bánk, našich partnerov, ktorí spravujú platobné systémy a dopravných partnerov, napríklad s realizáciou uzavretej kúpnej zmluvy. Informácie o číslo vášho účtu, úspešné platby alebo dodania prevzatia tovaru. 

Prenos údajov do krajín mimo EÚ

Vaše osobné údaje môžu byť v niektorých prípadoch tiež zdieľať v krajinách, ktoré nie sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru.

V súvislosti s prenosom údajov príjemcom uvedeným v kóde Kto môže spracovať vaše osobné údaje a s kým ich zdieľame, môžeme vaše informácie zaslať aj tretím krajinám mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nevyhnutne neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Každé takéto sprostredkovanie sa uskutoční iba vtedy, ak sa príslušný príjemca zaviaže dodržiavať štandardné zmluvné ustanovenia vydané Európskou komisiou, ktoré sú dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri = Ú. v .: L: 2004: 385: 0074: 0084: CS: PDF 

Aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

V spojení s vašimi osobnými údajmi, máte určité práva. Patrí medzi ne právo na prístup, recenzie, vymazanie a obmedzenia spracovania, prenosu, podávania námietok a odvolaní. Rovnako ako máme svoje práva a povinnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných informácií určité práva. Tieto práva zahŕňajú: 

Právo byť informovaný

Jednoducho povedané, máte právo zistiť, aké informácie o vás zhromažďované, za akým účelom a na ako dlho, kedy sa získa vaše osobné údaje, na ktorých je poskytovaná, ktorí sú u nás spracovávané a aké sú vaše ďalšie práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko možno nájsť v »Ochrana osobných údajov zákazníkov. « Ak však nie ste úplne istí, ktoré osobné údaje zhromažďujeme o vás, môžete nás požiadať, aby sme potvrdili, či zhromažďujeme osobné údaje vo vzťahu k vám, a ak áno, máte právo tieto informácie poznať. V súlade s právom na informácie nás môžte požiadať o  kópiu spracúvaných údajov, pričom sa budeme poskytovať prvej kópie bezplatne, zatiaľ čo akékoľvek ďalšie platby.

Právo na opravu

Mýliť sa je ľudské. Ak si všimnete, že osobné údaje, ktoré sa koná na vás, je nesprávne alebo neúplné, máte právo požiadať ich čo najskôr opraviť alebo doplniť.

Právo na vymazanie

V niektorých prípadoch máte právo odstrániť vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje budú vymazané, akonáhle je to možné, ak niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • Vaše osobné údaje nepotrebujete viac na účely, na ktoré sme ich spracovali.
 • ste stiahli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, to sú údaje na spracovanie, ktorých súhlas je pre nás potrebný, ale zároveň nemáme ďalší dôvod na ďalšie spracovanie týchto údajov;
 • ste uplatnili svoje právo vzniesť námietky voči spracovaniu údajov (pozri nižšiu časť práva na námietku voči spracovaniu údajov) osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov, a vieme, že oprávnené záujmy, ktoré odôvodňujú ďalšie spracovanie takýchto údajov nemáme ani jeden
 • Predpokladáte, že spracovanie osobných údajov sa vykonáva, nie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Avšak, prosím, uvedomte si, že aj keď niektoré z týchto dôvodov je splnený, to neznamená, že všetky vaše osobné údaje, sú hned vymazané. Toto právo však nemožno uplatniť v prípade, že spracovanie vašich osobných údajov je naďalej nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností alebo na určenie, vykonanie alebo obranu našich právnych nárokov (pozri »Prečo spracovávame osobné údaje a prečo ich máme oprávnené?«).

Právo na obmedzenie spracovania údajov

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie uplatniť aj právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby vaše osobné údaje boli špecificky označené a vylúčené z akýchkoľvek operácií spracovania. V tomto prípade je efekt časovo obmedzený (a nie trvanlivý, rovnako ako právo na vymazanie). Musíme obmedziť spracovanie osobných údajov:

 • ak spochybňujete presnosť osobných údajov, kým sa nezhodneme na tom, aké informácie sú správne;
 • ak vaše osobné údaje sú spracované bez príslušného právneho základu (napríklad nad odhadovaným rozsahom) a namiesto ich vymazania uprednostníte len ich obmedzenia (napr. ak predpokladáte, že v budúcnosti nám poskytnete tieto informácie);
 • ak je vaše osobné údaje už nie sú potrebné vo vyššie uvedené účely, ale je potrebné ich určiť výkon a ochranu svojich právnych nárokov, alebo
 • ak podáte námietku voči spracovaniu údajov. Právo na námietku je podrobnejšie opísané nižšie pod názvom Právo podať námietku proti spracovaniu údajov). V čase vypočutia vašej námietky musíme obmedziť spracovanie vašich osobných informácií.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné informácie, ktoré ste nám poskytli a ktoré sú spracované na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje poskytujeme v štruktúrovanej, konzistentnej a strojom čitateľnej forme. Jednoduchý prenos údajov je možný len pre údaje, ktoré sú automatizované v našich elektronických databázach.

Právo namietať proti spracovaniu údajov

Z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie máte právo vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. E) alebo f) nariadenia (EÚ) 2016/679 a voči námietke proti spracovaniu údajov na účely priamy marketing (pozri "Prečo spracovávame osobné údaje a prečo sme na ne oprávnení"). Okamžite zastavíme spracovanie vašich údajov pre komerčné aktivity. V iných prípadoch urobíme to isté, pokiaľ nemáme legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi právami alebo na vymáhanie právnych nárokov.

Právo na odvolanie

Presadzovanie hore uvedených práv nemá vplyv na vaše právo podať sťažnosť na príslušný orgán. Toto právo môžete uplatniť najmä vtedy, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sú spracované neoprávneným spôsobom alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pred spracovaním údajov, ktoré vykonávame z našich stránok, sa môžete obrátiť na komisára pre informácie na adrese Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republika Hraničná 12
820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Ako môžete uplatniť určité práva?

Aby sa mohol uplatniť práv obsiahnutých v tomto dokumente, kontaktujte nás na e-maile info@1ashop.sk.

Vaša požiadavka bude splnená, akonáhle to bude možné a v každom prípade do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä pokiaľ ide o zložitejšie aplikácie, máme právo túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Samozrejme, ak je takéto rozšírenie nevyhnutné a jeho dôvody, samozrejme vás budeme informovať.