Sorry, no content related to "33" was found

Please try to change other keywords or reach out to us via the help button

VRÁTENIE A VÝMENA
VRÁTENIE A VÝMENA
VÝMENA PRODUKTU
Ak chcete vymeniť číslo, farbu, alebo veľkosť objednaného výrobku, vyplňte tento formulár:https://1ashop.sk/pages/vratenie-a-vymenaNa vstup do formulára budete potrebovať svoju e-mailovú adresu a číslo objednávky, ktoré ste dostali na túto e-mailovú adresu pri zadaní objednávky. Výmena je možná len pri textilných výrobkoch (oblečenie) a obuvi. Podrobné pokyny, ako vrátiť produkt, ktorý Vám nesedí, nájdete na konci procesu podávania žiadosti.Dôležité upozornenia na pokyny na výmenu výrobku: - K vrátenej zásielke pridajte čitateľne napísané číslo Vašej objednávky (#SK1A...), aby sme mohli zásielku identifikovať a spojiť ju s Vašou žiadosťou o výmenu. - Na urýchlenie procesu výmeny pošlite e-mail s podacím číslom ako aj potvrdenie o odoslaní zásielky - Výrobok, ktorý vraciate, nezabudnite zaslať späť len prostredníctvom Slovenskej pošty - Tovar, ktorý chcete vrátiť, musí byť nepoškodený, v pôvodnom, alebo vhodnom obale so všetkými súčasťami a príslušenstvom.Výmena je realizovaná do 14 dní od prijatia Vášho balíka na centrálny sklad, alebo od prijatia potvrdenia o odoslaní balíka zaslaného na náš email.
VRÁTENIE PRODUKTU
Podľa zákona má kupujúci právo odstúpiť od kúpy z akéhokoľvek dôvodu a bez vysvetlenia do 14 dní od prevzatia balíka. Ak chcete toto právo uplatniť, postupujte podľa postupu na nasledujúcej strane:https://1ashop.sk/pages/vratenie-a-vymenaNa vstup do formulára budete potrebovať svoju e-mailovú adresu a číslo objednávky, ktoré ste dostali na e-mailovú adresu pri odoslaní objednávky. Podrobné pokyny, ako vrátiť výrobok, ktorý Vám nevyhovuje, sú uvedené na konci procesu žiadosti.Dôležité upozornenia na pokyny na vrátenie výrobku: - K vrátenej zásielke pridajte čitateľne napísané číslo Vašej objednávky (#SKPML...), aby sme mohli zásielku identifikovať a spojiť ju s Vašou žiadosťou o vrátenie peňazí. - Na urýchlenie procesu výmeny pošlite e-mail s podacím číslom ako aj potvrdenie o odoslaní zásielky - Výrobok, ktorý vraciate, nezabudnite zaslať späť len prostredníctvom Slovenskej pošty - Tovar, ktorý chcete vrátiť, musí byť nepoškodený, v pôvodnom, alebo vhodnom obale so všetkými časťami a príslušenstvom.Vrátenie peňazí sa uskutoční do 14 dní od prijatia Vášho balíka na centrálny sklad, alebo od prijatia potvrdenia o odoslaní balíka zaslaného na náš email.
KEDY MI BUDÚ VRÁTENÉ PENIAZE RESP. VÝMENA PRODUKTU?
Pri odosielaní žiadosti o vrátenie peňazí/výmeny nám poskytnite útržok kuriéra s číslom zásielky a názvom kuriérskej služby. Vašu žiadosť tak môžeme začať vybavovať skôr. Ak nám nepošlete sledovacie číslo, Vašu žiadosť budeme môcť spracovať až po prijatí produktu do centrálneho skladu. Podľa zákona máme 14 dní na vrátenie kúpnej ceny. Lehota začína plynúť odo dňa, keď zákazník odošle e-mailom potvrdenie o odoslaní zásielky, alebo keď je zásielka otvorená v našom centrálnom sklade.Keď Vám naše účtovníctvo vráti kúpnu cenu, budete o tom informovaní cez e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri zadaní objednávky.